Megerősítés Az oldal sütiket (cookie) használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak. Adatkezelési tájékoztató
Oldal töltése...

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Hajdúszoboszló

Központvezető: Pergő Krisztina
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.
Telefon: +36 (52) 557-791
Fax: +36 (52) 273-124
E-mail: szolgalat.szszk@netform.hu

Munkatársaink

 • Hajagosné Orosz Erika, családsegítő
 • Petermanné Erős Ágnes, családsegítő
 • Tősér Gabriella, családsegítő
 • Zsirmaneczki-Zabos Renáta, családsegítő

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek: 8.00 - 10.00

A szolgálat létrejöttének története

A Városi Tanács testülete 1989. szeptember 21-én hozta létre a Családsegítő Szolgálatot. A szolgálat ténylegesen 1989. november 1-én kezdte meg működését. Az 1997.évi XXXI. törvény alapján városunkban is megkezdte működését a Gyermekjóléti Szolgálat. Ezt követően 1997. november 1-től önálló szolgálatként működött tovább a Családsegítő Szolgálat.
1998. január 1-től a város Képviselő Testületének döntését követően megalakult a Szociális Szolgáltató Központ. Ettől az időponttól kezdve szolgálatunk az integrált intézmény önálló szervezeti egységeként végzi munkáját.
2008. december 31-től, jelenleg is kistérségi intézmény keretein belül végezzük munkánkat.

A szolgálat célja

A szolgáltatás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Továbbá hozzájárul a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az életvezetési képesség megőrzéséhez.

A szolgálat feladata

Olyan segítő szolgáltatás biztosítása, mely során az egyén illetve család támaszt talál a szociális szakember személyében, aki segíti őt abból a krízishelyzetből kikerülni, amelyből egyedül nehezen, vagy egyáltalán nem látja a kiutat.

 • A gyermek veszélyeztetettségének felismerése, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megszüntessük és a gyermek zavartalanul fejlődhessen (veszélyeztetettség ha a gyermek környezetében bárki illetve maga a gyermek olyan magatartást tanúsít, vagy mulasztást követ el, illetve olyan körülmény alakul ki, amely gátolja a gyermeket az egészséges fejlődésben)
 • szükség esetén védelembe vételi javaslat
 • veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, rendszeresen kapcsolatban állunk a településen lévő:
  • iskolákkal, óvodákkal, bölcsődével
  • védőnőkkel, háziorvosokkal, gyermekorvosokkal
  • családsegítő szolgálattal
  • pedagógiai szakszolgálattal
  • rendőrséggel, pártfogóval
  • gyámhivatallal, jegyzői gyámhatósággal
  • szükség esetén bírósággal, ügyészséggel
  • alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel
 • várandós anyák segítése
 • gyermek panaszának meghallgatása
 • Segítünk egyéni, családi élethelyzeti-lelki problémák megoldásában.
 • Információt nyújtunk a szociális szolgáltatásokról, a különböző természetbeni, anyagi és személyes támogatási formákról (pl: gyed, gyes, gyet, családpótlék, rokkantsági, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás). Az ellátások igényléséhez tudunk adni nyomtatványt, szükség esetén segítünk azokat kitölteni, illetve végigkísérjük az ügyintézés menetét az igényléstől a megállapításig.
 • Tájékoztatást adunk a városban igénybe vehető szolgáltatásokról (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, támogató szolgáltatás, idősek otthonába történő elhelyezés menetéről).
 • Segítséget nyújtunk hivatalos okmányok (TB kártya, adókártya, születési anyakönyvi kivonat stb.) beszerzéséhez, pótlásához.

Ha bárki segítségre szoruló személyről, családról szerez tudomást, jelezze felénk.

A szolgálatot bárki, bármilyen problémával felkeresheti. Szolgáltatásaink ingyenesek.

További szolgáltatásaink

 • jogi, pszichológiai, gyógypedagógiai tanácsadás biztosítása
 • albérlet közvetítése
 • információnyújtás az aktuális állásajánlatokról, képzési lehetőségekről
 • klubok, csoportok szervezése, működtetése
 • adományok gyűjtése és szétosztása

Szolgálatunk továbbra is várja a városból érkező adományokat (ruhanemű, bútor, háztartási gép, tartós élelmiszer stb.).

Kérjük, aki tud, járuljon hozzá a rászoruló egyének, családok segítéséhez.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szolgálatunkhoz eljuttatott adományokért, felajánlásokért.

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes!


A lap tetejére