Készenléti szolgálat telefonszáma

  • az intézmény nyitvatartási idején kívül, hétvégén és ünnepnapokon, krízis esetén hívható:
    +36 30 733 7110Kiemelt partnereink

  • Magyar Élelmiszerbank Egyesület logója
  • A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjaSzociális étkeztetés - Hajdúszovát

Szolgálatvezető: Nagy Gyuláné
Cím: 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.
Telefon: 06 (52) 358-539
Fax: 06 (52) 358-539
E-mail: hszovatszolg@freemail.hu

Az intézmény étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés megszervezését, lebonyolítását a törvényi előírások betartásával a szociális segítő, valamint az intézményvezető-helyettes bonyolítja le.

Hajdúszováton a napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása a Falugondnokság Hajdúszovát Nonprofit Kft.-től vásárolt szolgáltatás formájában valósul meg. A kiszállítás közcélú foglalkoztatottakkal, illetve gépkocsival történik.